Browsing all articles tagged with e-mail

Predstavljanje na Internetu – Kompanijski e-mail

Author Igor Jovanovski    Category Razmišljanja     Tags ,

U poslednje vreme, sufrujući Internetom nailazim na sajtove koji na svojoj kontakt strani imaju “nedomenske” mailove. Tačnije koriste mailove koje su dobili od svojih Internet provajdera ili besplatnih @gmail, @yahoo i u jako malom broju slučajeva @live i njegove varijacije (msn, hotmail).

Da li su za ovu pojavu krivi Web developeri ili klijenti koji su navikli da rade u svom omiljenom mail klijentu?

Mislim da je greška obostrana.

Klijenti ne razumeju potrebu da imaju domenski mail jer im je mnogo lakse da otvore gmail ili yahoo,  dok je krivica Web developera zašto ne objasni klijentu koje su prednosti domenskog maila.

U današnje vreme svi se trude da za jako kratko vreme urade što više sajtova, pa koriste gotova rešenja i prilagođavaju templejte za ono što im treba i ne pokazuju ni malo elana da klijetu ponude neku dodatnu vrednost u vidu nekog saveta kako bi mogao da unapredi poslovanje na Internetu. Ceo članak