Browsing all articles tagged with optimizacija sajta

40% korisnika odustaje posle pregledanih 10 rezultata pretrage

Prema izveštaju IAB Europe i InSites Consultancy došlo se do zaključka da 40% Evropskih korisnika odustaje nakon pregledanih prvih 10 rezultata pretrage i čak 70% nakon pregledanih 20 rezultata pretrage.

Stvarno poražavajuće za one koji se ne nalaze u prvih 20 rezultata pretrage.

Broj poseta pre kupovine na sajtu

Studija ScanAlert koja je realizovana 2009. godine pokazuje da samo 43% posetilaca koji su kupili neki proizvod preko sajta to uradili u toku prvog sata prve posete.

26% kupaca je svoju kupovinu obavilo posle 3 ili više dana od prve posete na sajtu.

Kao zaključak možemo izvesti da je važno da web developeri planiraju interakciju sa korisnikom na takav način da on ponovo poželi da dođe na sajt.