Browsing all articles tagged with telenor

Mobilni Internet u Srbiji

Author Igor Jovanovski    Category Lično     Tags , , ,

U ovom članku pozabaviću se malo analizom mobilnog Interneta u Srbiji.

Kao što je već svima jasno, brzina 3G Interneta zavisi od jačine prijema signala. Pokrivenost u gradovima i na glavnim putevima u Srbiji je jako dobra, tako da se sada neću baviti brzinom i kvalitetom Interneta već samo analizom ponuda koje nude mobilni operateri.

U toku ove godine nastala je prava mala revolucija u pogledu pružanja usluge Interneta putem 3G mreže, verovatno zbog činjenice da svi noviji mobilni telefoni imaju podršku za 3G i da su u nekoj integraciji sa socijalnim mrežama, prevashodno misleći na Facebook i Twitter.

U Srbiji postoje 3 mobilna operatera (Telenor, Telekom i Vip mobile), ali ne pružaju svi usluge mobilnog Interneta. Ceo članak